Zpracování cookies

Náš e-shop a partneři potřebují Váš souhlas s použitím souborů cookies, aby Vám mohli zobrazovat informace týkající se Vašich zájmů.

Odmítnout vše můžete zde.

       

  

KONTAKTY

Ing.Leo Buchta - Buchta r.a.
Lhotka nad Bečvou 85
756 41
tel: 00 420 571 635 696
napište nám
IČO: 46570292

 


OBCHODNÍ PODMÍNKY - ŠTÍTKY » Smlouva o dílo
Smlouva o dílo

Vymezení pojmů

Provozovatel internetového obchodu www.buchtara.cz, výrobce hliníkových, plastových, textilních a papírových štítků a etiket:

Ing.Leo Buchta-Buchta r.a.

sídlo, provozovna: Lhotka nad Bečvou 85, 756 41 Lešná

IČ: 465 702 92

registrovaný v živnostenském rejstříku. Dále jen Zhotovitel.

 

Ten, kdo řádně vyplnil a odeslal objednávku prostřednictvím e-shopu www.buchtara.cz. Dále jen objednatel

uzavírají na základě odeslané objednávky Objednatelem smlouvu o dílo podle Občanského zákoníku 89/2012 Sb., § 2586 a násl., dále jen Smlouvu. Úplné znění Smlouvy o dílo.

I. Bezpečnost a ochrana informací.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákon č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění Smlouvy s Objednatelem a nebudou nijak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace související s logistikou, platebním stykem týkajícího se plnění Smlouvy o dílo a ten jen v rozsahu nezbytně nutném. Objednatel uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním osobních údajů v databázi Zhotovitele. Toto zpracování a shromažďování osobních údajů může být použito pro plnění smlouvy. Objednatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, včetně dalších zákonných práv dle §21 zákona č. 101/2000 Sb. Poskytnutí údajů je ze strany Objednatele dobrovolné, nicméně jejich sdělením je podmíněno uzavření Smlouvy o dílo či jiného závazku. Objednatel si je vědom, že objednáním produktu mu nevznikají žádná práva na používání obchodních názvů, firemních log, registrovaných značek atd., není-li v konkrétním případě zvláštním ujednáním stanoveno jinak.

II. Objednávání, uzavření smlouvy.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a Objednatel má právo na možnost kontroly a opravy před odesláním objednávky. Objednávka Objednatele je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena momentem doručení potvrzení Objednatelem s tímto jeho návrhem. Objednatel dostane produkt za cenu platnou v okamžiku objednání, platnost uzavřené smlouvy je 15 pracovních dní. Platnost smlouvy se může prodloužit o dobu, kdy Objednatel nedodá potřebné údaje pro zdárnou výrobu produktu nebo o dobu, po kterou Objednatel schvaluje grafický návrh. Pokud Objednatel nereaguje na výzvy zhotovitele o doplnění potřebných údajů pro výrobu produktu 10 dnů, zhotovitel takovou smlouvu zruší. Pokud je u produktu výslovně uvedena doba dodání delší, platí doba dodání uvedena u produktu. Objednávat lze prostřednictvím elektronického obchodu, jehož provozovatelem je Zhotovitel.

III. Zhotovení a odeslání věci.

Zhotovitel vyrobí a odešle produkt Objednateli na základě objednávky Objednatele, který vybral z fotografických náhledů ve vybraných kategoriích e-shopu www.buchtara.cz. Objednatel tímto odsouhlasil náhled bez výhrad a uděluje příkaz k výrobě Zhotoviteli podle tohoto náhledu a popisů u produktu. Rozhodujícím prvkem pro určení produktu je jeho název a číslo. Upřesňující informace o produktu jsou u vyobrazeného produktu a v popisu kategorie produktů. Pokud u výrobního štítku není popsáno v zobrazení, má se za to, že je vyrobený metodou eloxováním neboli tiskem.

IV. Platební a dodací podmínky.

Způsob plateb:

- platba předem bankovním převodem (zálohová platba)

- platba předemhotově (zálohová platba)

Způsob dopravy: poštou

Cena dopravy: nastavena v objednávkovém systému, patrná při tvoření objednávky.

Zhotovitel přikládá daňový doklad v zásilce automaticky objednateli s IČem, které uvede v objednávce. Ostatním přikládá daňový doklad u bjednávky hodnoty nad 10 000,- Kč. U objednávek do 9 999,- Kč daňový doklad přikládá jen na písemné vyžádání.

 

V. Termín dodání produktů.

Zhohotovitel dodá produkty do 15- ti pracovních dnů od data připsání částky na ze zálohové faktury na účtu zhotovitele.

VI. Odstoupení od smlouvy.

Objednatel může odstoupit od smlouvy v těchto případech:

- pokud zhotovitel nedodá produkt v dohodnutém termínu

- po dohodě se zhotovitelem

Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v těchto případech:

- pokud objednatel učiní objednávku nesrozumitelnou nebo neúplnou

- pokud  objednatel nedodá upřesňující nebo doplňující informace ani po výzvě zhotovitele

- pokud objednatel neuhradí zálohu v dohodnutém termínu

- pokud mu nepředvidatelné okolnosti znemožní plnění dodávky produktu ze smlouvy, jako je ničivý živel, zásah vyšší moci nebo jiné okolnosti, které zhotovitel nemohl v dané chvíli ovlivnit

VII. Zodpovědnost za škody.

Zhotovitel nezodpovídá za škody způsobené třetí osobou.

 

VIII. Reklamace.

Vadný výrobek objednatel odešle zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů nepoškozený s průvodním dopisem, co je předmětem reklamace. V dohodnutých případech lze reklamaci učinit elektronicky na adresu leobuchta@buchtara.cz s přiloženou fotografií reklamovaného produktu. Zhotovitel vyřídí reklamaci do 30 dnů.

Ve Lhotce nad Bečvou, 1.1.2015.